STABEKK JANITSJARORKESTER ♫, stiftet 1918


      bilde

KOMMENDE KONSERTER:

Sommerkonsert med
Skui brassband

Lr 15. juni, kl 17:00
Skui grendehus
Dirigent Anna F. Hartmann
Facebook-arrangement

JULETREFEST?
SJO gjr det enkelt for din bedrift/forening arrangere juletrefest! Vi stiller med glade lekenisser og orkester, og julenissen har poser til alle barn.
Mer informasjon (PDF)

SPILLE I SJO?
Har du lyst til spille med oss? Vi har plass i flere grupper, ta kontakt med en i styret.
For informasjon om spille i SJO, se her
.

FLGE/STTTE SJO:
Facebook Instagram Grasrotandelen


| Epost: sjo(at)sjo.no | Adresse: Pb 90, 1319 Bekkestua | Bank: 1627.30.67985 | org nr: 982 801 397 |
 

Lover for Stabekk Janitsjarorkester

Disse lovene for SJO er revidert og vedtatt p rsmtet februar 2014

1 Forml
Orkesterets forml er fremme sans og interesse for god janitsjarmusikk med aktiv utving.

2 Medlemskap
1. For bli tatt opp som medlem skal man vre fylt 16 r.
2. Styret kan oppta aktive medlemmer etter en prvetid p inntil 6 mneder, i samsvar med dirigenten, etter eventuelt prvespill.
3. Passive medlemmer kan opptas p vilkr som styret fastsetter .
4. Ethvert aktivt medlem plikter delta p orkesterets prver og arrangementer.
5. Styret har rett til suspendere et medlem som viser liten interesse eller p annen mte skader orkesteret.
6. Medlemmer m forskuddsvis betale den fastsatte kontingent og eventuell uniformsleie.
7. Styret kan plegge medlemmene erstatte tap, skader og slitasje som mtte oppst p orkesterets eiendeler.

3 rsmtet
1. rsmtet er orkesterets hyeste myndighet, holdes hvert r
innen utgangen av februar mned og innkalles skriftlig med en mneds varsel.
2. Saker som nskes behandlet p rsmtet m vre kommet inn til styret 3 uker fr.
3. rsmtet er beslutningsdyktig nr halvparten av orkesterets aktive medlemmer er tilstede.
4. Mter ikke halvparten av de aktive medlemmene skal det innkalles til et nytt rsmte med 8 dagers varsel.
5. Dagsorden skal vre
a) rsberetning
b) Revidert regnskap med status
c) Fortegnelse over orkesterets eiendeler
d) Innkomne saker. Styrets saker.
e) Fastsettelse av kontingent og uniformsleie
f) Valg
6. Ekstraordinrt rsmte skal sammenkalles nr minst 3 styremedlemmer eller halvparten av orkesterets aktive medlemmer fremsetter krav om det.
7. Disse krav skal vre skriftlige og nevne den eller de saker som nskes behandlet. Kravet stilles til styret og skal vre undertegnet av forslagsstilleren.
8. Ekstraordinrt rsmte kan bare behandle de saker som vedkommer mtet og som er gjort kjent ved innkallelsen.
9. Det br holdes et ordinrt medlemsmte en gang per r, i tillegg til rsmtet.
10. rsmtet velger et styre bestende av leder, kasserer, sekretr, musikkansvarlig, materialforvalter, noteforvalter og informasjon/PR-ansvarlig.
11. Lederen velges for 1 r. De vrige styremedlemmene velges for 2 r, slik at tre av medlemmene er p valg ved hvert rsmte.
12. Avtroppende styre fungerer og er ansvarlig inntil rsmtet er avsluttet eller inntil sesongens siste planlagte arrangement er avviklet dersom dette finner sted etter rsmtet. Ptroppende styre overtar ansvar og drift i henhold til ovenstende, slik at korpset til enhver tid har et ansvarlig styre.

4 Styret
1. Styret kan innkalles og ledes av den valgte leder. Styret skal ogs innkalles nr 3 styremedlemmer forlanger det.
2. Styret skal fre mteprotokoll og holde medlemmene underrettet om saker det arbeides med. Et mindretall i styret har rett til legge eventuelle saker frem for medlemmene.
3. For at et forslag skal bli gyldig vedtatt, m det oppn minst 3 stemmer.
4. Styret foretar ansettelse og oppsigelse av dirigent i samrd med 3 kompetente medlemmer. Fr oppsigelse eller avskjedigelse av dirigent skal saken drftes p et medlemsmte.

5 resbevisninger
Orkesterets resbevisninger og resmedlemskap kan tildeles etter innstilling fra styret og med alminnelig flertall blant de aktive medlemmer.

6 Opplsning
1. Beslutning om opplsning av orkesteret kan bare tas p rsmtet og krever flertall av samtlige medlemmers stemmer
2. I tilfelle opplsning blir orkesterets aktiva oppbevare i 5 r av en komit p 3 til 5 medlemmer, valgt p rsmtet. Hvis det ikke innen denne tid er dannet et nytt amatrkorps p Stabekk, tilfaller aktiva korpsbevegelsen i Brum, etter prinsipper fastsatt av nevnte komit.